Maak je eigen

Geef hieronder een tekst op. Kies ook een muziekje uit de lijst met muziekjes.
Druk daarna op de knop 'Maak mijn dans' en kijk wat er gebeurt.
Je kunt daarna ook nog de door jou gemaakte dans doorsturen naar iemand anders!
Tip: maak je tekst niet te lang, anders duurt het tonen van je dans te lang.

Je tekst:

Kleur: